OptocleanerMotorveje og større veje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af Ultra Violet Lys langs veje for at opnå:
 

bulletPrisbesparelse i forhold til at køre med en langsom græsslåmaskine.
UV lys kan anvendes med 40 Km i timen eller mere.
 
bulletØget sikkerhed ved bedre dræning af vand fra vejen når græsset erstattes af en stribe ren grusvej, der har stor bæreevne og som tillader vand at sive hurtig ned.
 
bulletØget sikkerhed når hjul kommer udenfor asfalten.
Den ofte bløde jord kan få føreren til at miste herredømmet over bilen, når hjulene forsøger at komme tilbage på asfalten.
Et renholdt nødspor af grusvej har bæreevne til hjul fra tunge køretøjer.
 
bulletØget sikkerhed ved renholdelse af autoværn, hvide afmærkninger i vejrabatten eller skilte.  Dette foregår i samme arbejdsgang ved høj hastighed ved at udvide området der bestråles fra A i nedenstående billede til A + B.
 


                         A                                      B

bulletLængere levetid for vejen ved at ukrudt ikke kan komme ind under asfaltkanten og gå op igennem vejen.
 
bulletLængere levetid for vejen ved at området A fra at være fugtig jord med vegetation bliver erstattet med grus i lighed med resten af bærelaget under asfalten.  Herved er vejen mere stabil, og den udvider sig ens ved frost tø svingninger og ved temperatursvingninger, så der ikke så let kommer langsgående revner ca. ½ meter fra asfaltkanten.
 
bulletØget sikkerhed ved at en eventuel grøft i område B kan renses for vegetation i samme arbejdsgang ved høj hastighed.
 
bulletØget sikkerhed for personale som kører med udstyret, da de bevæger sig hurtigt i kørselsretningen, så bagfrakommende lettere kan undgå sammenstød.

 

 

UV udstyret kan f.eks. placeres på en Mercedes Unimog.

 

Til produktion af elektricitet til lamperne placeres en meget stor dieselgenerator oppe på ladet.

En meget stor dieselgenerator er en forudsætning for at der kan køres stærkt.  De høje hastigheder
hænger også sammen med høj virkningsgrad, der er forklaret nederst på siden Working Speed.

Følgende typiske hastigheder forventes afhængig af størrelse af dieselgenerator og bredden
af den stribe på vejen som skal behandles med UV-lys.
Ukrudtet skal være holdt nede, så det er kort og har tynde blade. UV-Lys har her særdeles stor virkningsgrad.

Generator KW

0.5 meter stribe

1 meter stribe

1.5 m stribe

( 50 )

( 10 km pr time ) ( 5 km pr time ) ( 3 km pr time )

100

20 km pr time

10 km pr time

  7 km pr time

200

40 km pr time

20 km pr time

13 km pr time

300

60 km pr time

30 km pr time

20 km pr time

400

80 km pr time

40 km pr time

27 km pr time

600

 

60 km pr time

40 km pr time

( 800 )

 

( 80 km pr time )

( 54 km pr time )

UV Lys kan naturligvis også anvendes, hvor der er et kraftigere lag ukrudt – blot hastigheden sættes
ned eller ukrudtet skrælles af i to omgange ved at man igen kører strækningen en uge senere.

Udstyrets evne til at opvarme de tynde blade til kogepunktet afhænger alene af den tilførte mængde energi i Joule
dvs. styrken af lysstrålen i Watt pr. kvadratmeter multipliceret med eksponeringstiden i sekunder.
Vælges en stor tung generator kan der køres stærkt, så gener for den øvrige trafik er meget små.


     Asfaltvej                 grus / nødspor                              græs / jord

UV-Lyset kan evt. aftage i styrke mod højre.
Det kraftige UV-Lys holder nødsporet helt fri for ukrudt, medens en grøn kant gradvis vokser frem mod højre i takt med at UV-Lyset aftager.

I overgangen hæmmes væksten uden misfarvning, så der bliver en pæn blød overgang imellem det renholdte nødspor og grøn vegetation.

Grønne alger på hvide afmærkninger, autoværn og fliser fjernes af UV lyset, ligesom vejen desinficeres.

UV lys nedbryder bl.a. bakterier, virus, stoffer som lugter og mange andre stoffer der kan være tabt fra biler og som kan være skadelige for miljøet.   

CO2 besparelsen bliver temmelig stor, hvis der opskaleres ud fra tal på siden vedrørende driftsbudget.

            

             Home ] Up ]