OptocleanerElektronik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektronikken i form af højenergi "Elektroniske Ballaster" er tidligere udviklet af Electro Light til bl.a. trykkerimaskiner.

Lysstyrken op og nedreguleres elektronisk i takt med arbejdshastigheden - det være sig banehastigheden på en trykkerimaskine eller fremføringshastigheden ved ukrudtsbekæmpelse.
Herved spares energi og temperaturen under lampen holdes nede, så man undgår varmeskader eller brand.

Senere kan lysstyrkereguleringen udvides med et kamera som løbende måler hvor meget ukrudt der er foran udstyret, så doseringen af UV lys automatisk holdes nede på et minimum for at spare energi og derved minimere CO2 udslip.

Sikkerhedsudstyr kan evt. også kobles til lysreguleringen, så lysstyrken reguleres ned hvis en fodgænger kommer for tæt på udstyret. 

             Home ] Up ]