OptocleanerJapansk Pileurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kommuner ]

Japansk Pileurt bekæmpes med Ultra Violet Lys som et eksempel på pesticidfri bekæmpelse af invasive arter - bemærk at der i dette eksempel bestråles med "koldt UV Lys" dvs. ikke termisk metode.
Første indledende forsøg.

Japansk Pileurt og sporet med Kæmpe Bjørneklo Før temperatur - Japansk Pileurt- 18 maj 2008

 Før

 UV -bestråling

 

 

 

 

 

 18 maj

  

Temperatur efter UV bestråling af Japansk Pileurt 18 maj 2008


 Efter

 UV -   bestråling

dvs. ingen
temperatur
stigning

 

 

 

 2008

 

Efter "markvandring" i Tisvilde Hegn med Skovfoged Søren Agerlund, synes det klart at UV-behandling på afstand med en "UV projektør" vil være at foretrække til mange opgaver.
"UV-projektøren" kan sidde på taget af en 4-hjulstrækker eller f.eks. bæres i en sele som en buskrydder.

Strålingsdelen af UV lyset kan pille blade af træer og buske ved større stråling og sætte væksten i stå ved mindre stråling - uden termisk opvarmning.

Japansk Pileurt, ved siden af termometret  til venstre, bestråles i 100 sekunder af den lille UV-lampe.
Med en reflektor, lyskilde og tilhørende elektronik konstrueret til formålet og noget større effekt svarer
det til bestråling i ca. 1 sekund. 
Afstanden er her 1.5m men den kunne også være 15 meter, hvis reflektoren udformes korrekt.
Industrielt udstyr er meget anderledes end det viste forsøgsudstyr.
Udformningen afhænger naturligvis også af om udstyret skal bekæmpe få eller mange planter pr. minut.

Invasive arter.    "Japanese Knotweed"

Japanese knotweed

Japansk Pileurt
bekæmpes med UV Lys.
fotograferet 1 minut efter behandlingen
den 18 maj 2008.
 

Bladets vinkel mod lampen betyder
meget så den burde nok bestråles
fra flere vinkler.
Det kan gøres senere, hvis denne første
behandling var for svag.
 

[ Sættes effekten kraftig op, kommer der
naturligvis også termiske skader i bladene ]

Ved anvendelse i Landbruget vil høj effekt
være at foretrække, da store arealer skal
behandles på kort tid med minimal energi.

 

      Nedenfor vises resultatet 1 dag efter behandlingen.   Nedenfor vises resultatet 2 dage efter behandlingen,
Japan-Pileurt belyst med ultra violet lys - 19 maj 2008   Japansk Pileurt - 2 dage efter UV bestråling 20 maj 2008
 
Reference Pileurt - 20 maj 2008 - Wild rhuburb 20 maj 2008 - [ 5 mm regn de seneste 2 dage ]

Referenceplanten til venstre, som blev skærmet fra UV lys,
har pæne sunde blade og den er ved at nå samme højde
som den bestrålede plante.

Ovenfor hænger bladene noget på den bestrålede Pileurt,
der ser ud til at bruge energien på reparation af skaderne
i bladene frem for at vokse.

En blomsterpind er sat ned bag den UV bestrålede plante,
så dens nuværende højde nu er markeret.
Bemærk på det øverste oversigtsbillede, at bladene her går
lidt op da planten på dette tidspunkt er sund og i vækst.

 

Det er operatørens valg om den invasive plante skal have en lille dosis
UV Lys som stopper væksten i et stykke tid ( hvor længe vil vise sig ),
eller om den skal have så stor en dosis UV Lys, at bladene bliver brune
og falder af.

.

"Japanese knotweed" bekæmpes med UV Lys
 Hele forsøgsopstillingen med "Elektronisk Ballast" og en skærm for at beskytte  den nærmeste Japanske Pileurt.

 Metoden kan også anvendes i vådområder og et lille stykke under vandoverfladen.
 Myggelarver og vandplanter vil blive bekæmpet samtidig med vegetationen i siden af f.eks. et vandløb eller grøft.

På siden med Kæmpe Bjørneklo, er nærværende forsøgsplante  vist sund og i vækst øverst til højre i billedet
taget d. 15 maj 2008 - før UV bestrålingen.

     Nedenfor vises resultatet 3 dage efter behandlingen.      Nedenfor vises resultatet 4 dage efter behandlingen.
"Japanese knotweed" - 3 dage efter UV bestråling 21 maj 2008   Japansk Pileurt - 4 dage efter UV bestråling 22 maj 2008

De brune områder på ovenstående bestrålede Pileurt bidrager næppe til fotosyntesen mere, så den
ellers hurtig fremvoksende plante er svækket.
Plantens forsøg på at reparere det nederste blad har givetvis kostet en del ressourcer som måske er spildt.

Anvendes flere mindre UV doser, så planten bruger/spilder energi på reparationsarbejde, bibeholdes plantens
grønne farve nogenlunde.   Kraftige UV bestrålinger må derimod formodes at give en brun farve i kort tid,
hvorefter alle blade falder af - men den genskyder igen så længe den ikke er helt udsultet. 

Japansk Pileurt er kun et eksempel - de andre "invasive arter" må forventes at opføre sig
på nogenlunde samme måde.

Ved  kort behandlingsafstand er der typisk både stråle- og termisk behandling med UV Lys - se "sporet" øverst på siden,
der går midt igennem en lille beplantning af Kæmpe Bjørneklo.
Ved  lang behandlingsafstand er der typisk kun strålebehandling med UV Lys.

Lang behandlingsafstand ( 5 - 25 meter ) vil sikkert være mest praktisk i naturområder, hvor invasive planter bekæmpes,
samt i og omkring vandløb.
Kort behandlingsafstand er mere effektiv i Landbruget og langs veje samt kantsten/belægninger i byområder.

     Nedenfor vises resultatet 5 dage efter behandlingen.   Nedenfor vises resultatet 9 dage efter behandlingen.
Japansk Pileurt - 5 dage efter UV bestråling 23 maj 2008   Japansk Pileurt - 9 dage efter UV bestråling 27 maj 2008

Pesticider kan udfases og delvis erstattes af UV Lys hvis der træffes beslutning om det.
En første serie af "UV brændere" kan sættes i gang.      Jo større serie jo billigere pris.

Sammenlignet med termiske metoder som gasbrændere kan én chauffør/operatør udføre meget mere
arbejde pr. time med UV Lys. Der forbruges meget mindre energi og der udledes tilsvarende mindre CO2.
Et eksempel på driftsøkonomi findes på siden Drift.

Kemiske midler som Roundup  er billigere end UV Lys - dvs. UV metoden er kun
økonomisk der hvor der er et lovkrav vedrørende rent grundvand og et rent/sundt miljø.
Dog må det bemærkes at landbrugsvarer som sælges med en etikette som siger
"dyrket uden sprøjtegift / pesticider" kan indbringe et noget større salgsprovenu.

28 maj 2008 - lige før 2. UV bestråling

 

  Nedenfor vises resultatet 1 dag efter 2. UV behandling.

lige før 2. UV bestråling 28 maj 2008   1 dag efter 2. UV bestråling 29 maj 2008
10 dage efter første UV behandling er ovenstående Japanske Pileurt så småt ved at gro videre.
Der behandles 2. gang med UV lys medens planten er svækket.
  Små brune prikker ses i bladene som vrider sig.
Planten forsøger tilsyneladende at reparere skaderne,
hvad der koster energi.

De blade som vender med fladen mod UV lampen får mest UV stråling, medens blade i skygge bag andre blade
får mindst UV lys.
2. gang gentages bestrålingen med samme dosis som første gang, både fra syd og fra nord, så alle blade skulle
blive ramt af UV Lyset.

Resultatet ville vise sig meget hurtigere hvis der både blev anvendt strålebehandling- og termisk behandling med UV Lys.
Dette forsøg viser blot hvad strålebehandling (koldt UV Lys) kan udrette alene.
En kombineret behandling vil blot kræve at lysstrålerne koncentreres med en anden reflektor og at effekten sættes op.
Kæmpe Bjørneklo i sporet får en kombineret UV behandling.    2 stk. Japansk Pileurt medtages i dette forsøg d. 30 maj, hvor der
anvendes kraftig UV Lys, da naboen er en  aggressiv Kæmpe Bjørneklo som endnu har et velnæret rodsystem.

  Nedenfor vises resultatet 3 dage efter 2. UV behandling.

 

  Nedenfor vises resultatet 5 dage efter 2. UV behandling.

 - 3 dag efter 2. UV bestråling 1 juni 2008   5 dag efter 2. UV bestråling 3 juni 2008

Skaderne i bladene, nedsætter evnen til fotosyntese.

   Bladene er lysere end på de to sunde referenceplanter 

Oversigtsbilledet viser at ovenstående plante, der var den absolut kraftigste af de plantede Japanske Pileurter,
nu nærmest står stille i forhold til de to referencer for enden af sporet.

8 juni:  Nedenfor vises resultatet 10 dage efter 2. UV behandling.

 

14 juni:  Nedenfor vises resultatet 16 dage efter 2. UV behandling.

10 dag efter 2. UV bestråling 8 juni 2008   14 juni 2008 - invasive planter stoppes med UV Lys
 Det nederste blad ligger nu på jorden til venstre.
 Skaderne i de andre blade er store. 
   Planten står næsten stille, medens græs og ukrudt
 vokser op omkring den.

 

1 juli:  Nedenfor vises resultatet 33 dage efter 2. UV behandling

 

6 juli:  Nedenfor vises resultatet 38 dage efter 2. UV behandling

Non-native species: Japanese Knotweed   Non-native species: Japanese Knotweed

Pileurten har næsten stået stille de seneste to uger.

   UV lyset ser ud til at have stoppet pileurten.

De to andre pileurter i sporet, som er bestrålet to gange med kraftigt (varmt) UV lys, er fortsat helt under jorden.
De resterende to reference pileurter gror normalt, så de er store og har pæne blade.

26 Juli: 58 dage efter 2. UV behandling:  Planten taber de UV bestrålede blade, men den har trods sin svækkede
tilstand held til at sætte nye blade i toppen og fra et sideskud.
Efter at nedenstående foto er taget behandles 3. gang med "koldt UV Lys".

 26 juli:  Nedenfor vises resultatet 58 dage efter 2. UV behandling     30 juli:  Nedenfor vises resultatet 4 dage efter 3. UV behandling
 
 De UV bestrålede blade tabes langsomt.
 Ikke UV bestrålede nye blade sender nu næring til
 rødderne - de burde allerede have været bestrålet.
   4 dage efter 3 UV behandling har de blade som er
 tilbage nu også skiftet farve til brun.

30 juli: Græs foran planten er fjernet for at kunne tage et godt billede af den svækkede pileurt.
Tynde nye blade er mere gennemskinnelige for UV Lys end tykke - så de er lettere at fjerne.
Planten vil givetvis igen sætte nye blade. Det er her vigtigt med en række af UV behandlinger for at fotosyntesen
kan holdes helt nede, da det tager lang tid at udsulte rodsystemet for denne meget hårdføre plante.
---

fortsættes i 2009 nederst på siden Kommuner II

             Home ] Up ]