OptocleanerKommuner II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 26 Juli 2008. 65 dage efter 2 UV behandling i 2008.

Det at sporet blev holdt helt rent sidste år, bevirker at der kan gå længere mellem UV behandlingerne i år.
65 dage er dog for lang tid imellem behandlinger, men ovenstående billede viser at hovedparten af sporet stadig består af bar jord.
Enkelte totter af græs har dog etableret sig, så der bør nok ikke gå mere end én måned imellem behandlinger med UV Lys.
Lidt flere behandlinger, men med en mindre UV dosis (højere fremføringshastighed), vil nok være mere optimal, så fremspirende ukrudt stoppes før fotosyntesen kan udbygge rodnettet.  Dvs. samme metode som i den anden ende af sporet, hvor fremspirende kæmpe bjørneklo blev slået ned med UV Lys med korte intervaller ind til de lærte at gro langsomt.

60 mm regn siden billedet d. 1 Juni.

Efter at billedet er taget UV behandles der i sporet hen over Japansk Pileurt, Kæmpe Bjørneklo og den resterende del primær med græs. Dvs. hele sporet på nær den første reference pileurt.

 

Billede 12 August 2008. 17 dage efter 3 UV behandling i 2008.
Ukrudt  behandlet med UV lys - 12 august 2008   75 mm regn siden billedet d. 26 juli.
Hele sporet vises til venstre og nedenunder.
 

 

 

 

 


Sporet til venstre har kun fået 3 UV behandlinger i år.
Bemærk at ukrudtet er holdt nogenlunde nede trods
meget regn på det seneste og sommertemperaturer.

At sporet blev holdt helt rent med UV lys sidste år
gør at det er noget lettere i år.

 

 

 

 

 

 

De næste to dele af sporet har fået flere UV behandlinger som angivet med dato tidligere.

Af de fire stk. kæmpe bjørneklo er den til højre
ikke begyndt at spire igen.
Før udsultningen spirede de med en særdeles
voldsom hastighed - det gør de ikke mere.

 

Allernederst til højre er den store bjørneklo gået ud.
Den spirede svagt før seneste UV behandling men nu er det slut.
De to pileurter i midten nederst er ikke kommet op
igen - de er meget udsultet.

Nederst til venstre begynder sporet med en reference
pileurt.

 

Kæmpe Bjørneklo behandlet med UV lys - 12 august 2008

 

Japansk Pileurt behandlet med UV lys - 12 august 2008

--

27 august 4 UV behandling i år i sporet.
53 mm regn siden billedet d. 12 august.

------------------------ 2009 ------------


10 maj 2009:  Den ene Bjørneklo markeret med kuglepennen klarede ikke udsultningen i 2008. 
Naboplanten klarer lige at komme i gang, da der ikke er UV behandlet i år.
Udenfor sporet vokser bjørneklo kraftig.  1. UV behandling i 2009 i sporet foretages efter at billedet er taget.


10 maj 2009:  De to små pileurter i sporet er ikke kommet op selv om der er over 9 måneder siden sidste UV behandling.
Den store Bjørneklo i sporet til højre for pileurterne blev afskrevet i 2008 - den er nu helt væk.

11 maj 2009: 1. UV behandling i sporet.  (Bemærk at der kun er foretaget få UV behandlinger i 2008)

  10. maj 2009.

Der er over 9 måneder siden sidste billede.
413 mm regn siden sidste billede

Det lange græs udenfor sporet er slået før
fotoet er taget.
 

For at se om der kommer liv i de mindste
pileurter og Bjørneklo længere oppe i
sporet er der ikke UV behandlet endnu.

 

 

11. maj:    1. UV behandling i 2009.

 

 

   29 maj 2009:

 Sporet har kun fået 1 UV behandling i år.

 Græsset gror hurtig udenfor sporet.
 19 dage er gået siden græsset blev slået.

 Nedenfor ses at de to små pileurter for enden af
 sporet ikke kom op - de blev udsultet i 2008.

 Pileurten midt i billedet lidt over midten blev i 2008
 bestrålet på afstand ( koldt UV Lys ), hvad der satte
 den tilbage i 2008.  Den er endnu ikke bestrålet
 i 2009.

 De to referencepileurter til venstre i billedet
 gror normalt.


-------------
14 juli 2009:  2. UV behandling i sporet.
1. UV behandling af pileurt på afstand med håndholdt lampe.
------------

18 juli 2009:  186 mm regn siden sidste billeder.

Den i 2008 svækkede pileurt, lidt over midten i billedet, har skiftet farve efter 1. bestråling i år.
Bemærk det nye sideskud som også er ramt.
Referencepileurterne gror normalt. De to pileurter i sporet er stadig helt væk, så de kommer næppe igen.
Længere nede i sporet er der også to pileurter, hvoraf den ene har opgivet at gro. Den anden er stærkt svækket.


Sporet har kun fået 2 UV behandlinger i år. 
Det er for lidt da der er en del vissen græs.
Behandlingshyppigheden der blev anvendt sidste år er nok at foretrække, hvis ukrudtet skal holdes nede.
dvs. en ren jordoverflade som kun har få korte spirer.
---------------
7 august 2009:  3 UV behandling i sporet
---------------

14 august 2009.  67mm regn siden sidste billede.

Da der kun er foretaget 3 UV behandlinger i år, er der en del vissen græs som er lidt i vejen
for efterfølgende UV behandlinger.  Lidt flere UV behandlinger i foråret ville have holdt sporet rent.

To stk. kæmpe bjørneklo groede sidste år midt i billedet.
På billedet fra 10 maj 2009 ses at den ene har givet op (markeret med en hvid kuglepen).
Nu er der heller ikke meget liv tilbage i den anden.

For enden af sporet har den på afstand bestrålede pileurt to små blade markeret med rødt.  Planten gror nu
meget langsom.
I sporet, neden under den røde markering, var der sidste år to japanske pileurter - de er nu helt væk.
------------

11 september 2009. - Over 1 måned efter 3 UV behandling i år.
25 mm regn siden sidste billede.

De små skud af pileurt (markeret med rødt på foregående billede en måned tidligere) er blevet lidt større, men
planten må være svækket meget, da størrelsen er langt mindre end referenceplanten i sporet til venstre.
De to andre pileurter i sporet er stadig helt væk og kommer næppe igen.


Over en måned efter sidste UV behandling i år, er der kun kommet lidt grønt i sporet
trods kun 3 UV behandlinger i år.
Det skyldes sikkert at der blev renset godt ud sidste år med flere UV behandlinger.
---------
11 september:  4 UV behandling i sporet.
De to små skud af pileurt blev også bestrålet på afstand med håndholdt lampe - 2 UV behandling i år.
--------------

20 september:     9 dage efter 4 UV behandling i år.
6 mm regn siden sidste billede.

Nederst i sporet var der to japanske pileurter. Billedet d. 10 maj viser at den ene på det tidspunkt var slået
helt ud af UV lyset.
Den anden, for enden af den røde pil, er nu også temmelig udsultet.

Havde UV behandlingen startet noget tidligere i år, havde vi ikke haft det lange visne græs.
Bemærk at der kun har været 4 UV behandlinger i sporet i år.

             Home ] Up ]