OptocleanerIntroduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultra Violet Lys kan erstatte kemisk sprøjtegift
inden for en række anvendelser.

Over 2 millioner tons pesticider produceres årligt indeholdende mere end 900 aktive stoffer.

 

 

UV Lys har
på billedet
til venstre
fået græsset
til at visne på
en almindelig græsplæne.

 

På Landbohøjskolen (Højbakkegård) er UV lys, på billedet til højre, blevet doseret i trin.
Ukrudtet visner i takt med lysstyrken.

 

 Ukrudtsplanten  Agerstedmoder (Viola arvensis)

belyst med en lille UV lampe
 fra o til 9 sekunder

Energien i kraftigt UV lys kan, på under et sekund, få temperaturen inden i cellerne på ukrudtsplanterne til at stige til kogepunktet - se video demo.

  

Fordelene for miljøet er store:

·        Rent drikkevand og renere fødevarer.

·        Meget lavere energiforbrug end f.eks. gasbrændere.

·        Meget lavere risiko for brand end gasbrændere.

·        Ingen skader på orm og mikroorganismer nede i jorden.

·        Ingen skader på fliser, vejmaterialer eller stammer på f.eks. frugttræer.

UV lyset fjerner også insekt æg på bladene samt lus, myg og grønalger på f.eks. fliser. 
Bakterier og virus fjernes i samme arbejdsgang på grund at UV lysets steriliserende virkning.

Da lyset ikke trænger ned i jorden, skal behandlingen gentages som gasbrændere ind
til planten udsultes.
 

Anvendelsesområderne er:

·        Jernbaner.

o        Fjernelse af ukrudt i skærvelaget langs jernbaneskinnerne.

o        I modsætning til en langsomkørende sprøjtevogn, kan et ”UV tog” køre med høj hastighed så anden trafik ikke generes.

o        Skinnerne holdes rene af UV lys, der fjerner alger og rester fra blade som er mast under hjulene – større bremseevne og større trækkraft op ad bakker.
 

·        Grønne områder i byer.

o        Fjernelse af ukrudt på veje, stier, holdepladser, fortove og kirkegårde.
 

·        Vejkanter.

o        Fjernelse af græs/ukrudt langs asfaltveje med typisk 60 km i timen

o        Renholdelse af hvide afmærkninger og autoværn i samme arbejdsgang.

o        Renholdelse af et smalt nødspor af grus med stor bæreevne ved siden af asfaltvejen så fatale ulykker undgås, hvor hjul synker ned i en blød rabat. 
Ukrudt forhindres samtidig i at gro ind under asfaltkanten og ødelægge asfaltvejen nedefra.

 

·        Landbrug.

o        UV lys erstatter  Roundup.  (Glyphosate + en række tilsætningsstoffer).

o        Rækkeafgrøder, hvor lyset ledes udenom nytteplanter.

o        Lodret stående afgrøder, hvor UV lyset rettes mod vandrette ukrudtsblade.

 

·        Frugt- og vin plantager.

o        Frugt plantager.   Dyrkning uden sprøjtegift giver mulighed for en højere pris.

o        Vin marker.          UV lyset skader ikke rødder eller stammer på vinstokkene

 

·        Skove.

o        Fjernelse af ukrudt under juletræer.

o        Fjernelse af ukrudt på veje i skovene.

o        Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo.

  

·        Gartnerier og planteskoler.

o        Fjernelse af ukrudt.

o        Fjernelse af lus, svamp, skadedyr og sterilisering af jord.

         ·        Grønne områder omkring beboelse.

o        Haver og gangarealer.

o        Fjernelse af ukrudt og grønalger på fortov og fliser.

 

·        Katastrofeberedskab – Sikkerhed.

o        Sterilisering af store arealer omkring biologiske eller kemiske ulykker.

o        Fjernelse af store mængder af bakterier og virus ved epidemier.

o        Fjernelse af Gen Modificerede Organismer som ved et uheld kommer ud i naturen.

 

·        Områder med små skadedyr.

o        Bekæmpelse af malariamyg og dens æg og dens larver.

             Home ] Up ]