OptocleanerOmråder som integreres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende områder integreres i nærværende projekt.

 

·        Miljø og Sundhed.

o        Drikkevand uden pesticider.

o        Bedre Vandmiljø.      Over 2 millioner tons pesticider produceres årligt
                                       indeholdende mere end 900 aktive stoffer  - (1)

·        Fødevares kvalitet og sikkerhed.

o        Mindre indhold af pesticider i fødevarer.

o        Dyrkning af fødevarer uden sprøjtemidler.

 

·        Transport.

o        Jernbaner – Ukrudtsbekæmpelse og renholdelse af skinner.

o        Motorveje - Ukrudtsbekæmpelse og renholdelse af autoværn.

o        Landeveje – Fjernelse af ukrudt på nødspor af grus, i rabat og i grøft.

o        Gader – Fjernelse af ukrudt langs fortov, på fliser, brosten og på grønne områder.

 

·        Sikkerhed – Katastrofeberedskab.

o        Sterilisering af store arealer omkring biologiske eller kemiske ulykker.

o        Fjernelse af store mængder af bakterier og virus ved epidemier.

o        Fjernelse af Gen Modificerede Organismer som ved et uheld kommer ud i naturen.

 

·        Sundhed, og bekæmpelse af sygdomme

o        Sterilisering af gader i forbindelse med fejning, så bakterier og lugt fjernes.

o        Bekæmpelse af malariamyg og dens æg og dens larver.
Over 2 millioner mennesker dør hvert år af malaria  - (2)

o        Sterilisering af ventilationsluft til bygninger.

o        Sterilisering af drikkevand i store mængder.

 

·        Landbrug.

o        Økologisk og traditionel landbrug.

o        Frugt plantager.

o        Vin plantager.

o        Skovbrug.

 

 

Kilde1:   http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_03_30_en.html

Kilde2:   http://www.malaria.org/currentstatus.html

             Home ] Up ]