OptocleanerPrice

 

 

Drift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagebetalingstiden er meget kort, se [ besparelse på drift ]

Klimatopmødet i København kunne være en anledning til at fremstille en topmodel drevet af brændselsceller, dog til en noget højere pris.

Ovenstående er skitseret anskaffelsespris på "model 1" inkl. 1 års garanti og service.
Det akkumulerede antal enheder produceret afspejler "indlæringen" i produktionen, der på længere sigt får prisen til at falde.

Der tages særlige hensyn til bl.a. afskærmning af UV-Lys på de første enheder.
Myndighederne tillader næppe at reducere kravene til sikkerhed i områder med mange mennesker.
Bar hud på en hånd eller fod må f.eks. ikke kunne komme ind under lamperne. Både et tyndt lag hud og et tyndt lag ukrudt ødelægges på ca. 1 sekund af det lys som tænkes anvendt.
Dels af opvarmningen til kogepunktet og dels ved at DNA strenge slås over af UVB og UVC lys.

Prisen på længere sigt afhænger meget af seriestørrelse, men også af krav til sikkerhed, fremføringshastighed og virkningsgrad.
På mellemlang sigt skal der være plads til et dækningsbidrag til opbygning af en serviceafdeling for Vestdanmark inkl., Nordtyskland og Østdanmark inkl. Sydsverige.
Henvendelser som løbende kommer langt fra Danmark, må nok desværre vente til der er økonomisk basis for at servicere disse markeder eller til der er store økonomiske kræfter som bakker op bag projektet.


Mindre og billigere enheder kan naturligvis konstrueres, men det går ud over sikkerheden, levetiden og ikke mindst fremføringshastigheden. Dvs. flere enheder og chauffører skal anskaffes for at udføre det samme arbejde. 
Tallene i driftsbudgettet taler for stor fremførelseshastighed, så tilbagebetalingstiden bliver kort. Udgiften til mandskab + køretøj bliver reduceret til 1/3 ved en tredobling af hastigheden så økonomien bliver endnu bedre hvis hastigheden sættes yderligere op.
Uanset udstyrets størrelse er der omkostninger til bl.a. at sikre personer imod den kraftige højspænding inden i udstyret, som udsender kraftig elektromagnetisk stråling, der igen skal afskærmes så der ikke opstår forstyrrelser i radiokommunikation eller elektronisk udstyr i nærheden.

Virkningsgrad (hvor mange procent der spares i CO2 i forhold til gasbrændere) afhænger bl.a. af den anvendte specialfremstillede elektronik, af lyskilder, hastighedsregulering og af reflektorerne.
For ikke at prisen på de første enheder skal løbe løbsk, holdes der her igen, desværre med den konsekvens at CO2 besparelsen på de første enheder ved ibrugtagelsen nok ikke helt er oppe på 75 % CO2 besparelse, som er målet. 
Udstyret forberedes på at disse komponenter senere kan udskiftes når produktionsvolumen tillader at dele med høj virkningsgrad kan fremstilles til en fornuftig pris.
Effekten kan forholdsvis let sættes op, hvis det skulle være nødvendig for at ukrudtet går ud ved den ønskede fremføringshastighed.
Beregningerne forudsætter el leveret fra en dieselmotor med 40% virkningsgrad og almindelig dieselolie.
Via kraftudtaget kan en motor som allerede kører nok præstere lidt bedre virkningsgrad end en ekstra motor/generator på en trailer. CO2 besparelsen går i givet fald lidt op.

Udstyret konstrueres til at kunne nedbringe koncentrationen af Ozon.   I hvilket omfang dette er nødvendigt kan først afgøres i forbindelse med praktisk drift under varierende driftsforhold.
( Ozon, O3, henfalder til ren ilt, O2, af sig selv i løbet af ca. en halv time.  Dvs. lidt ilt i luften under lamperne bliver af UVC lyset omdannet til ozon der kort efter falder tilbage til ilt. )

CO2Fremstillingsprisen på de første enheder er nok så høj, at hensynet til CO2 må anvendes som argument for at anskaffe udstyret.

Hvis en normal serieproduktion kan komme i gang falder prisen.  Herefter indikerer de første beregninger, at et køb kan retfærdiggøres ved besparelse på energi og mandskab.
Tilbagebetalingstid: 2 - 3 år.
En forudsætning for beregningerne er at der er et ønske om at holde ukrudtet helt nede, dvs. kort ukrudt med tynde blade, da det er her UV metoden har den særlig høje virkningsgrad.   Antal behandlinger er det samme som for gasbrændere.
Der skal ikke fejes op eller støvsuges efter udstyrer, da de meget små UV behandlede spirer tørrer ind.

Juli 2008:     Stigninger i energipriser og stigninger i lønninger til chauffør gør at tilbagebetalingstiden bliver mindre - måske i størrelsesordenen 2 år, så der er mange penge at spare ved at anvende udstyret.
                    Antallet af UV behandlinger synes mindre end først antaget dvs. typisk 7 - 9 behandlinger pr. år.

 [ Model 1 - Kommuner]   [ CO2 besparelser
 

             Home ] Up ] Drift ]