OptocleanerUkrudt

 

 

Kommuner
Kommuner II
Introduktion
Motorveje og større veje
Områder som integreres
Klima
Kæmpe Bjørneklo
Japansk Pileurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticidfri bekæmpelsesmetode

bulletDer kan spares mange penge i forhold til gasbrændere ved ukrudtsbekæmpelse langs
fortove og veje - se nærmere under  "Kommuner" -  inkl. forslag til "model 1".

 
bulletHøj hastighed og lavt energiforbrug giver kort tilbagebetalingstid og
et pænt Grønt Regnskab.

Det giver mulighed for et højere bekæmpelsesniveau,  også langs gang- og cykelstier.
 
bulletVed at stoppe med at sprøjte med Roundup langs veje, kan der hurtigt komme skader
fra ukrudt i revner, i huller, langs asfaltkanten samt fra ukrudt som gror ind overover
asfaltkanten og gør vejen smallere.    UV-Lys kan her erstatte Roundup.
 
bulletKlimaet må ikke "løbe løbsk" da konsekvenserne, som bl.a. CNN´s grundlægger Ted Turner
fremlægger, er forfærdelige.
Nye produkter, som giver CO2 besparelser, er derfor en del af løsningen.
Grundlæggende mekanismer omkring CO2 og global opvarmning beskrives i afsnittet
Klima
der indeholder mange grafer og links til litteratur på engelsk.
Advarsel:  At læse afsnittet om klima er ikke for sarte sjæle.
 
bulletUV Lys er økologisk og meget hurtig i forhold til gasbrændere.
Den store fremføringshastighed gør det muligt at foretage mange behandlinger
i løbet af et år, så ukrudtet holdes helt nede og udsultes.
Multiresistent ukrudt, som kan forventes når ukrudt krydses med genmodificerede afgrøder,
bliver aldrig immun for UV lys - det fjernes af "Optocleaner UV Udstyr".

Lavt energiforbrug er i forhold til de velkendte alternative termiske  metoder som
gas, damp, Infrarød varmestråling, kogende vand og kogende vand tilsat skum.
 
økologisk ukrudtsbekæmpelse - weed - ogräs  UV belyst ukrudt.          "early research" UV dosis i trin fra 0 til 22 500 Joule pr. kvadratmeter.

økologisk ukrudtsbekæmpelse

  Ca. 90 % af energien i UV lysstrålen omsættes til
  varme i de tynde blade, derfor tabes kun meget
  lidt energi ved at lyset reflekteres eller går lige
  igennem og ned i jorden.

  Der spildes ikke energi på at varme luften op.
  Der spildes heller ikke energi på at varme
  jorden/fortovet op nedenunder ukrudtet.

 mere nederst på siden Working Speed.

CO2 reduktion:  CO2 udslip nedskæres med ca. 75 procent ved at anvende UV metoden
når UV udstyret bygges af materialer af høj kvalitet og i en hensigtsmæssig udførelsesform.
CO2 besparelsen i ton pr år
, er estimeret nederst på driftsbudgettet for "model 1"

Det offentlige kan her vise et godt eksempel vedrørende global opvarmning.
UV lys er samtidig et alternativ til pesticider. Primær herbicider og fungicider (svamp og alger)
men også meget små insekter som myg og bladlus.
Svamp kan ikke blive resistent over for UV-Lys.

Mere ukrudt kan forventes i fremtiden.  Mere regn, milde vintre og et tidligt forår forlænger vækstperioden.
Mere CO2 i atmosfæren får ukrudt til at vokse hurtigere og nye planter fra udlandet kan være svære at fjerne.

En økonomisk gevinst på driftsbudgettet for kommuner er nok det som tæller mest for nærværende UV udstyr,
der har en meget kort tilbagebetalingstid sammenlignet med alternative termiske metoder.
Derudover er metoden energi og miljøvenlig - der tages hensyn til rent drikkevand og Klima.
 

             Home ] Kommuner ] Kommuner II ] Introduktion ] Motorveje og større veje ] Områder som integreres ] Klima ] Kæmpe Bjørneklo ] Japansk Pileurt ]